Forsvar er ikke kun krudt og kugler

Uden alt for kreativ bogføring - Indgår mange private og offentlige afd. i forsvaret af Danmark

Forsvarsudgifterne i Danmark lever nemt op til 2% af BNP

Når man medregner alle private og offentlige institutioner

der indgår i forsvaret af Danmark.

Her blandt andre:

Politiet - PET

Beredskabsstyrelsen

Brandvæsenet

Lodsvæsen

Farvandsvæsen

Kystradiotejenesten

DSB - Bane Danmark

Kongehuset  - med deres millitære titler.

Udenrigsministeriet - store dele af udenrigstjenesten

Ambasader

Alle lufthavne

Alle broer og motorveje (I et land med vigtige øer)

Piloter og skibsfører samt mandskab

Reserve officerer og Pensionerede militærfolk