X 'et på stemmesedlen er vigtigt! Specielt i Din kommune. Dragør.

Avisens redaktion har en forespørgsel hos Miljøstyrelsen om der er foretaget luftforurenings målinger ved St. Magleby Skole. - (Tårnby kommune Miljø kendte ikke til nogen målinger) - Den 3. nov. 2017 har vi modtaget svar fra Miljøstyrelsen - Der er ikke foretaget målinger ved selve St. Magleby Skole. Målingerne er/bliver kun foretaget ved  Start- og landingsbanerne

Dragør skolen ved Wierdiget i vandkants Danmark, blev nedlagt og vores børn og børnebørn blev flyttet fra den friske luft ved Øresund til lufthavnens start- og landingsbaner i St. Magleby.

Grunden blev solgt for 'ussel mammun' så der kunne bygges ejerboliger til ca. kr. 6 millioner pr. styk. Økonomien var vigtigere end børnenes trivsel og frisk luft.

Wierdiget Skole, Dragør

http://lokalarkiv.dragoer.dk/page6712.aspx (Kommunen har fjernet dette link - Link til St. Magleby og Tårbæk skoler er her stadigvæk)

Her lå skolen med Dragør idylen i baggrunden og Øresund i forhaven.

St. Magleby Skole

 
Her ligger Dragør skolen med lufthavnens start- og landingsbaner i baggrunden og hovedvejen til Dragør by i forhaven.

Prøv lige at se her:

Tårbæk Skole

http://taarbaekskole.skoleporten.dk/sp

Her ligger skolen med Dyrehaven i baggrunden og Øresund i forhaven. Den er gudskelov ikke solgt endnu. Tak til politikerne i Lyngby-Tårbæk kommune. Den Gl. redakteur på avisen her - får tårer i øjnene - og bliver glad i hjerte.

Vi sejlede fra Dragør - nej ikke til Ven - men til Tårnæk Havn - Skolebørnene holdt frikvarter i strandkants Danmark/Københanstrup. - Det var en fonøjelse på Øresunds bølge den blå!