Redaktøren i højeste gear!

Siden - AVISEN - er under konstant/daglig opdatering fra den 7/1 2012

En Kort en Lang - En AVIS mæ'   Tju-Bang

     
Ansvarshavende redaktør:

hartly.sandberg@mail.dk
Tlf.: 4043 4858


Avisens motto:
Nød lærer os at gå over åen når vi selv bor i glashus!